Secretaris

De secretaris helpt Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning bij hun taken. Gedeputeerde Staten benoemen de secretaris. De huidige secretaris is Maria Overmars. Zij is aanwezig in de vergaderingen, voert het secretariaat van Gedeputeerde Staten en daarnaast is ze voorzitter van de directie. De secretaris geeft in deze functie leiding aan de provinciale ambtelijke organisatie.