Interbestuurlijk toezicht

Provincie Flevoland houdt interbestuurlijk toezicht op de 6 gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en gemeenschappelijke regelingen. Op die manier beoordelen we of lokale overheden hun taken uitvoeren volgens de wet. Als het nodig is komen we in actie. Zo kan er op tijd bijgestuurd worden. Wij houden op verschillende gebieden toezicht.

Toezichtsgebieden

De verschillende toezichtsgebieden van provincie Flevoland zijn:

  1. Financiën
  2. Omgevingsrecht
  3. Huisvesting statushouders (alleen gemeenten)
  4. Archiefzorg
  5. Ruimtelijke ontwikkeling
  6. Archeologie en monumentenzorg (alleen gemeenten)
  7. Beleidsgericht toezicht (alleen waterschap)

De provincie gaat ervan uit dat de gemeenten en het waterschap in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor adequate uitvoering en controles op de verschillende toezichtsgebieden. Jaarlijks of halfjaarlijks toetst de provincie hoe de gemeenten op de toezichtsgebieden presteren. Het waterschap wordt een keer per jaar beoordeeld.

Uitkomsten

De gemeenten en het waterschap worden geïnformeerd over de uitkomst van de toetsingen. De uitkomsten staan in beoordelingsbrieven. Deze brieven kunt u hieronder downloaden. Provincie Flevoland maakt elk jaar ook een overzicht van de uitkomsten. De uitkomsten kunt u inzien op onze interactieve kaart.

Beoordelingsbrieven