Tussenrapportage / wijzigingen melden

Op basis van uw aanvraag heeft de provincie u subsidie verleend. De subsidie die u heeft ontvangen is niet vrijblijvend, daar zijn verplichtingen aan gekoppeld. Het indienen van één of meerdere  tussenrapportages is bijvoorbeeld zo’n verplichting. Ook bent u gehouden aan de meldplicht. Dit houdt in dat u bij bepaalde wijzigingen de provincie hiervan op de hoogte moet stellen.

Tussenrapportage

In de beschikking kan als verplichting zijn opgenomen dat u één of meerdere tussenrapportage(s) dient op te leveren. Dit wordt alleen gevraagd bij meerjarige subsidies. Als u een tussenrapportage moet indienen, dient u gebruik te maken van het formulier ASF tussenrapportage subsidies.

Wijzigingen melden

Het kan dat tijdens de looptijd van de subsidieverlening wijzigingen optreden. Deze wijzigingen kunnen te maken hebben met uw organisatie of met de uitvoering van de activiteiten. U dient op basis van artikel 19 uit de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 Gedeputeerde Staten onverwijld hierover schriftelijk te informeren. Heeft u een wijziging door te geven aan de provincie? Gebruik voor het doorgeven van wijzigingen het formulier Melding wijzigingen subsidieaanvraag.

Opgave gemaakte kosten per 1 december

Heeft u vanaf het jaar 2021 een meerjarige subsidie ontvangen van € 125.000 of meer? Dan bent u verplicht om jaarlijks per 1 december een opgave te maken van de gemaakte kosten. In sommige gevallen verwachten wij van u ook een inhoudelijke tussenrapportage. Wat voor u van toepassing is kunt u lezen in de beschikking onder het kopje “Verplichtingen”. Heeft u eHerkenning? Gebruik dan het formulier eHerkenning gemaakte kosten per 1 december. Heeft u geen eHerkenning? Gebruik dan het formulier zonder eHerkenning gemaakte kosten per 1 december.

Handige links