Besluit Wob verzoek - Faunabeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS

Datum besluit: 26 april 2022

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van Faunbeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijgevoegd 

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • inventarisatielijst
  • documenten
Download

Wob besluit, inventarisatielijst en documenten inzake Faunabeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS

pdf - 3,95 MB
Open de pdf