Recreatie en toerisme

De vrijetijdssector is een sector die volop in beweging is en vraagt daarom om een nieuw beleidskader. Het nieuwe beleidsplan is gericht op het aantrekken van meer bezoekers en hen langer in de provincie vast te houden. Hiermee kunnen de bestedingen in Flevoland toenemen. De provincie wil dit bereiken door in te zetten op een betere profilering van Flevoland. 7 december 2016 stelden Provinciale Staten het nieuwe beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland vast. Een concrete uitwerking voor de komende jaren, opgesteld door de provincie en alle Flevolandse gemeenten, staat in de uitvoeringsagenda recreatie & toerisme Flevoland 2018 - 2022. Alle informatie over toerisme in Flevoland vindt u op visitflevoland.nl.