Gedeputeerde Staten

Het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland heet Gedeputeerde Staten. Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. Deze worden gepubliceerd in de Besluitenlijsten Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten maken ieder kwartaal bekend welke kosten zij bij provincie Flevoland gedeclareerd hebben voor de uitoefening van hun taak. Deze declaraties staan in het Loket, onder Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Taken Gedeputeerde Staten

  • Beslissingen voorbereiden die Provinciale Staten nemen
  • Beslissingen uitvoeren
  • Regels voor de ambtelijke organisatie opstellen (Griffie uitgezonderd)
  • Benoemen, schorsen en ontslaan provincieambtenaren (Griffie uitgezonderd)
  • Overeenkomsten sluiten
  • Andere rechtspersonen oprichten en hieraan deelnemen
  • Rechtsgedingen, bezwaar- en beroepsprocedures voeren
  • Toezicht houden op waterstaatswerken
Commissaris van de Koning

Leen Verbeek

De commissaris van de Koning is voorzitter van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Gedeputeerde

Jan de Reus

Jan de Reus is gedeputeerde namens de VVD. Bekijk zijn portefeuille.

Gedeputeerde

Cora Smelik

Cora Smelik is gedeputeerde namens GroenLinks. Bekijk haar portefeuille.

Gedeputeerde

Jan-Nico Appelman

Jan-Nico Appelman is gedeputeerde namens het CDA. Bekijk zijn portefeuille.

Gedeputeerde

Jop Fackeldey

Jop Fackeldey is gedeputeerde namens de PvdA. Bekijk zijn portefeuille.

Gedeputeerde

Harold Hofstra

Harold Hofstra is gedeputeerde namens de ChristenUnie. Bekijk zijn portefeuille.

Gedeputeerde

Michiel Rijsberman

Michiel Rijsberman is gedeputeerde namens D66. Bekijk zijn portefeuille.