Wob besluit documentatie oprichting van 4 nieuwe WBE's

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de oprichting van 4 nieuwe WBE’s en het verzoek om vragen te beantwoorden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

In de bijlage vindt u: 

  • Wob-besluit (geanonimiseerd) 
  • Bijlagen
Download

Wob-besluit documentatie oprichting van 4 nieuwe WBE's inclusief bijlagen

pdf - 1,75 MB
Open de pdf