Boekjaarsubsidie

Boekjaarsubsidies zijn subsidies die jaarlijks worden verstrekt aan specifieke organisaties. De basis voor het aanvragen van deze subsidies ligt in de programmabegroting van provincie Flevoland. De organisatie is hierin opgenomen met naam en met het maximale beschikbare bedrag (subsidieplafond). Staat uw organisatie met naam en het maximale beschikbare budget in de programmabegroting en u wilt subsidie aanvragen? Maak dan gebruik van het formulier.

Hoe het formulier werkt

  1. Maak gebruik van een van onderstaande formulieren:
  2. Open het formulier en beantwoord de vragen. Een aantal vragen zijn verplicht.
  3. Onze voorkeur gaat uit naar het uploaden van de bijlagen in het document, maar u mag ze ook per post versturen of per e-mail versturen.
  4. Maakt u gebruik van het formulier zonder eHerkenning, dan dient u het formulier digitaal te ondertekenen.
  5. Na ontvangst door de provincie ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  6. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie.
  7. Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag nemen wij een besluit. Meer informatie vindt u op de informatiepagina van het formulier.

Contact

Heeft u vragen over het formulier of ondervindt u problemen met het formulier? Vul dan het Terugbelverzoek in.