100 jaar Zuiderzeewet

14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Een mijlpaal voor alle provincies, gemeenten en waterschappen die aan of in de voormalige Zuiderzee liggen. De Zuiderzeewet is het begin van de werken die het hart van Nederland bescherming bieden tegen de gevaren en grillen van de Zuiderzee.

Bekijk de video op YouTube