Jouw salaris wordt gebaseerd op het functiegebouw in de CAO Provinciale sector. Je wordt ingeschaald in de bij jouw functie behorende functieschaal. Deze schaal kent een minimum en een maximum salaris. Het maximum salaris staat overigens ook benoemd in de vacature waar je op hebt gereageerd.

Verhoging

In het arbeidsvoorwaardengesprek bespreek je met de leidinggevende welk salaris hier bij hoort. Zolang je het maximum salaris binnen de functieschaal nog niet bereikt hebt, heb je jaarlijks – bij goed functioneren -recht op een salarisverhoging van 3%. In overleg met je leidinggevende wordt vastgesteld wanneer deze verhoging in gaat. Wordt er niks afgesproken, dan gaat de verhoging per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar in.