Als medewerker van de provincie staat jouw handelen eerder ter discussie dan dat van mensen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarom is er veel aandacht voor ambtelijke integriteit. Een medewerker bij de overheid moet eerlijk, betrouwbaar en onkreukbaar zijn.

Gedragscode integriteit

In verband hiermee hebben wij een gedragscode integriteit. In deze code staan zaken zoals hoe je om moet gaan met geschenken en of je mag ingaan op een uitnodiging voor bijvoorbeeld een diner. Verder leg je binnen drie maanden na indiensttreding een ambtseed of belofte af te leggen, waarin je zweert of belooft integer te zijn geweest in het verleden en te zullen zijn in en buiten jouw functie bij Provincie Flevoland.

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor een aantal functies is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Hiervoor ontvang je bij indiensttreding een aanvraagformulier. De kosten voor deze aanvraag worden vergoed.