In dienst bij provincie Flevoland

Zodra je bij ons in dienst komt maak je met je leidinggevende afspraken over je werkzaamheden en wat jullie van elkaar verwachten. Naast reguliere overleggen die je hebt zal na de 5e en de 9e maand een evaluatie gesprek plaatsvinden met je leidinggevende.

Functioneren

In dit gesprek hebben jullie het over jouw functioneren. In het evaluatiegesprek in de 9e maand bespreken jullie ook in hoeverre er na afloop van het contract sprake gaat zijn van een verlenging en/of omzetting naar een vast contract.