Jan de Reus

Jan de Reus is gedeputeerde namens de VVD (6 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jan de Reus zijn 1e vervanger (1e loco). Verder vervangt hij Michiel Rijsberman bij afwezigheid.

Portefeuille

Meer informatie vindt u op de website van VVD Flevoland.

Foto van gedeputeerde Jan de Reus

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Jan de Reus - fotograaf: © Patricia Peters

jpg - 508.39 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van het Interprovinciaal Overleg
  • Bestuurlijke vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van OMALA N.V. (inclusief C.V. Airport Garden City)
  • Voorzitter Amsterdam Airport Area (AAA)

Niet ambtshalve nevenfuncties

Lid Algemeen Bestuur Bestuurdersvereniging VVD

De provinciale bestuurdersnetwerken van de VVD zijn ingedeeld per provincie en hebben als taak om leden die woonachtig zijn in een provincie te verenigen. Het binden en verbinden van bestuurders in de provincie en het bevorderen van de naleving van de doelstelling van de vereniging behoren tot de primaire taken. Jan de Reus is sinds 2014 contactpersoon voor provincie Flevoland en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Zorgfix (Almere) – sinds maart 2017

Zorgfix is een jonge en snel groeiende thuiszorgorganisatie in Almere. De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Zorgfix Thuiszorg. Deze heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting. Hiertoe houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Over de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Er zijn vijf reguliere vergaderingen van twee uur per jaar en er zijn twee bijeenkomsten van ongeveer vier uur die betrekking hebben op beleidsplan en begroting alsmede op de jaarrekening. De vergoeding voor de voorzitter RvT bedraagt € 9.000,- per jaar en een vaste onkostenvergoeding voor reiskosten van € 0,19 per kilometer. De benoemingstermijn is vier jaar; eenmaal herbenoemen is mogelijk.

De Reus holding BV (De Reus Interim en Consultancy) - Lelystad

Jan de Reus was zelfstandige (interim manager en consultant) van maart 2004 tot aan het moment dat hij gedeputeerde werd (30 mei 2018). Sinds het moment dat hij gedeputeerde werd is de BV slapend, zonder enige activiteit, en er zijn geen inkomsten uit de BV.