Leen Verbeek

Portefeuille

Commissaris van de Koning

 • Voorzitter Provinciale Staten
 • Voorzitter Gedeputeerde Staten
 • Rijksheer-taken
  • Burgemeesterszaken
  • Aangelegenheden Koninklijk Huis
  • Koninklijke onderscheidingen en predicaten
  • Integriteit
 • Bemiddelingsverzoeken
 • Bezwaar en beroep
 • Openbare orde en Veiligheid
  • Ondermijning
  • Veiligheid / Crisisbeheersing
  • Veiligheidsregio Flevoland
 • Archiefinspectie

Leen Verbeek