Natuurlijk wonen duurzaam: circulair, natuurinclusief

Een huis is gemaakt van beton en steen. Jarenlang waren deze bouwmaterialen de norm voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. De komende jaren zal het aantal Flevolandse huishoudens sterk stijgen. Veel traditionele bouwmaterialen zullen in de toekomst schaars worden. Dat biedt ons kansen om te zoeken naar andere, duurzame alternatieven. In de MRA Woondeals hebben we afgesproken dat we versneld voldoende betaalbare woningen gaan bouwen. Dit willen we doen door meer duurzame woningen te bouwen.

Convenant houtbouw

We willen ervoor zorgen dat de woningen die we nu bouwen ook in de toekomst klimaatbestendig, aantrekkelijk en betaalbaar zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door duurzaam te bouwen. Zo proberen we de negatieve impact van de bouw op het milieu te verkleinen. Terwijl we tegelijkertijd proberen om de efficiëntie en levensduur van een gebouw te verhogen. Deze visie en aanpak biedt kansen voor houtbouw en bio-based woningen. Daarom hebben we convenant houtbouw MRA ondertekend. Hiermee verklaren we dat we ons ervoor inzetten dat vanaf 2025 20% van de woningproductie van hout en andere biobased materialen gemaakt is. Zo kunnen we sneller nieuwe duurzame woningen bouwen. En verkleinen we daarmee de uitstoot van stikstof.

Natuurinclusief bouwen

In de strijd om onze klimaatdoelen te halen, speelt natuurinclusief bouwen een belangrijke rol. Dit is een vorm van duurzaam bouwen die zich richt op het behoud, verbeteren en uitbreiden van biodiversiteit in de gebouwde omgeving. Door een woonomgeving natuurinclusief in te richten zorgen we voor een natuurlijke omgeving. Een groene omgeving heeft een positieve invloed op het welzijn. Bewoners voelen zich gezonder, hebben aantoonbaar minder stress en bezoeken daardoor minder vaak de huisarts. Dit komt door de frisse lucht en positieve werking van de natuur.

Duurzaam bouwen

Ben je benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam bouwen? We vertellen je graag meer over onze woonprojecten duurzaam bouwen in Flevoland.