Plattelandsontwikkeling (POP3)

Onderstaande projecten zijn mede mogelijk gemaakt door POP3.

Prachtig Platteland - Resultaten uit POP3 in Beeld

In dit boekje staan resultaten van verschillende POP3 projecten in Nederland, waaronder ook de projecten 'Versnelling aanleg duurzame oevers 2017-2021' en 'Slot Roggebot' in Flevoland. 

Download

Boekje Prachtig Platteland - Resultaten POP3

pdf - 3,81 MB
Open de pdf

Van POP3 naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

De verlengingsperiode van POP3 (2021-2022) is afgerond. Er zijn geen openstellingen meer voor de POP3 subsidie. Benieuwd naar doelen en openstellingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Ga dan naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

POP3: Agrarische ondernemer staat centraal

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Om dit te stimuleren stelt de Europese Unie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid budget voor plattelandsontwikkeling beschikbaar. Europa stelt subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. De provincies hebben samen met het Rijk het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma opgesteld (POP3). In het POP3-programma staat de agrarische ondernemer centraal. Het programma is gericht op de landbouw en de daarmee verbonden thema’s zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. Er is aandacht voor agrarisch natuurbeheer, verdere duurzame innovatie van de agrarische sector en jonge boeren. In samenwerking met waterschappen worden projecten opgezet om de waterkwaliteit te verbeteren.

Duurzaamheid en innovatie

Met het programma POP3 draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Hierbij staan de volgende prioriteiten centraal:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
  • Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen);
  • Natuur en landschap;
  • Verbetering van waterkwaliteit;
  • LEADER (leefbaarheid platteland).

Beschikking ontvangen. Wat nu?

Bekijk de interactieve instructievideo van het RvO of lees meer informatie over het POP3 op diezelfde website.