Innovatiewerkplaats

Provincie Flevoland verwacht binnenkort de bouwvergunning te krijgen voor de Innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. Daarna starten we met de voorbereidende werkzaamheden. Tijdens de Floriade in 2022 is het gebouw het Flevolandse paviljoen waar bezoekers innovaties kunnen zien en beleven. Vanaf de opening in 2018 kan de Innovatiewerkplaats gebruikt worden door bedrijfsleven, studenten en kennisinstellingen om samen te werken aan innovaties op de thema’s voeding en gezondheid en welbevinden.

Verhaal van Flevoland

Het ontwerp, van Architectenbureau DoepelStrijkers, maakt op een bijzondere manier het verhaal van Flevoland zichtbaar. Waar eerst alleen maar water was, is nu een uniek gebied ontstaan dat ook nog eens gemiddeld 5 meter onder zeeniveau (NAP) ligt. De Innovatiewerkplaats verbeeldt dit op een eigenzinnige manier. Een 5 meter dikke laag Flevolandse bodem wordt opgetild tot de NAP-lijn. De gevel van de begane grond is van buiten een spiegel. De omgeving weerkaatst daarin en zo ontstaat het beeld dat de laag grond zweeft. De belangrijkste hoogteniveaus van Flevoland zijn zichtbaar in het paviljoen. Het dak wordt gebruikt om Flevolandse gewassen op te telen en symboliseert de vruchtbare grond in Flevoland.

Impressie buitenkant Innovatiewerkplaats - DoepelStrijkers

Duurzaam en vernieuwend

De Innovatiewerkplaats wordt gebouwd volgens het principe ‘Nature Based’. Dat is te zien aan de vorm (klimaatarchitectuur) en in het materiaalgebruik. Het gebouw maakt optimaal gebruik van het microklimaat met natuurlijke zonwering, passieve verwarming en koeling en natuurlijke ventilatie. De massa aarde als dak wordt optimaal benut om het hele jaar een behaaglijk binnenklimaat te creëren. De klimaatkas met glazen schoorsteen op het dak is een heerlijke wintertuin en regelt in de zomer de natuurlijke ventilatie. Door de gebruikte materialen wordt de CO2 voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Het sluiten van water-, energie-, materiaal-, afval-, en voedselkringlopen worden als technische oplossingen geïntegreerd en zijn voor de bezoekers ook te zien en te beleven in de Innovatiewerkplaats. De komende jaren worden steeds innovaties toegevoegd. Zo is het niet alleen in 2018 vernieuwend, maar ook in 2022.

Impressie binnenkant Innovatiewerkplaats - DoepelStrijkers

Flevo Campus

Provincie Flevoland, gemeente Almere, de groene kennisinstelling Aeres en AMS Institute werken samen met bedrijven in de Flevo Campus. De Innovatiewerkplaats en de Flevo Campus worden plekken waar samengewerkt wordt aan innovaties tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid, op het gebied van voeding en gezondheid. Na afloop van de Floriade kan de Innovatiewerkplaats onderdeel uitmaken van een gebied waar kennis, onderwijs en daaraan gelieerde bedrijvigheid elkaar versterken.