Nieuwe Natuur-projecten

In de zomer van 2014 zomer zijn er 33 uitgewerkte voorstellen voor nieuwe natuur ingediend bij de provincie. Een team van deskundigen heeft de projectvoorstellen beoordeeld op de criteria van een daartoe opgestelde meetlat. Op basis van de rangorde die zo in de projecten is ontstaan en de door Provinciale Staten meegegeven doelstellingen en kaders is voorgesteld om 22 van de ingediende projecten met ondersteuning vanuit het programma Nieuwe Natuur te laten uitwerken. Dit voorstel is eind 2014 door Provinciale Staten aangenomen. Uiteindelijk hebben 17 projecten de realisatiefase bereikt. Dat zijn de volgende projecten:

Nieuwe Natuur projecten in Noordelijk Flevoland

Nieuwe Natuur projecten in Oostelijk Flevoland

Natuur op G38 is inmiddels volledig gerealiseerd.

Nieuwe Natuur projecten in Zuidelijk Flevoland

De Kop van het Horsterwold is inmiddels volledig gerealiseerd.

Het Luierpark, Harderbos en Harderbroek verbonden en Natuur op G38 zijn inmiddels opgeleverd. Het project Kroonbos is in zijn oorspronkelijke vorm niet doorgegaan, maar Staatsbosbeheer heeft besloten om binnen ‘Kop van het Horsterwold’ een landmark in de vorm van een bos in de vorm van een kroon te realiseren. Dit project wordt nog in 2019 afgerond. Detailinformatie over de voortgang van alle Nieuwe Natuur projecten is te vinden in de meest recente voortgangsrapportage.