Jaaroverzicht 2015 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

In de jaarstukken 2015 is in beeld gebracht welke werkzaamheden de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voor de provincie Flevoland en alle andere partners uitvoerde.