Han Lammers Fonds

Het Han Lammers Fonds (HLF) ondersteunt jonge Flevolandse kunstenaars die een bijdrage willen leveren aan kunst in de provincie. Het Fonds is opgericht ter gelegenheid van het vertrek van de 1e commissaris van de Koningin van Flevoland: Han Lammers. Door toekenning van beurzen, levert het Han Lammers Fonds een bijdrage aan de versterking van de cultuur van Flevoland.

Subsidie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een beurs uit het fonds, moet u vóór 1 september van het lopende jaar een aanvraag indienen bij het HLF. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Het fonds beoordeelt hierna of u in aanmerking komt voor een subsidie. Dat gebeurt aan de hand van bepaalde voorwaarden. Vier maanden na uw aanvraag hoort u of u subsidie ontvangt.

U kunt een subsidie aanvragen als u

  • bezig bent met uw ontwikkeling als kunstenaar
  • vindt dat uw toekomst ligt in de kunstbeoefening
  • daarmee beroepsmatig bezig wilt zijn
  • in Flevoland woont of verbonden bent aan Flevoland
  • financiële belemmeringen hebt in uw noodzakelijke ontwikkeling tot kunstenaar

Heeft u alle bovenstaande vragen met ja beantwoord? Dan kunt u een beroep doen op het Han Lammers Fonds. Lees voor u het aanvraagformulier invult, de voorwaarden goed door.

Download

Open het aanvraagformulier

pdf - 3.38 MB
Open de pdf