Deel bomenrij Gooiseweg tussen Lelystad en Harderwijk versneld gerooid

22 dec 2023

Tijdens storm Pia van afgelopen donderdag was de Gooiseweg enkele uren afgesloten nadat er een boom op de weg was gevallen. Naar aanleiding van dit incident vond vrijdag een boominspectie plaats. Tijdens deze inspectie bleek dat het risico bestaat dat meerdere bomen omvallen. Om deze reden wordt een groot deel van de bomenrij tussen de kruisingen Gooiseweg-Larserweg en Gooiseweg–Ganzenweg gerooid.

Slechte conditie

De bomen langs de Gooiseweg zijn in slechte conditie door essentaksterfte. Uit de inspectie van vandaag, naar aanleiding van de stormschade, blijkt bovendien de bodemconditie verslechterd door het natte najaar en blijkt dat meer wortels ernstig zijn aangetast. Hierdoor is het risico op omvallen groot. Het oorspronkelijke plan, om alle aangetaste bomen geleidelijk aan te vervangen, is naar aanleiding van de actuele situatie geen optie meer. Om de veiligheid op de weg te borgen is besloten om op korte termijn een groot deel van de bomen te kappen tussen de kruisingen Gooiseweg-Larserweg en Gooiseweg–Ganzenweg.

Verwijderen aangetaste bomen

In de komende dagen worden de bomen verwijderd. Hiervoor wordt één rijstrook afgesloten in de richting Harderwijk en geldt er een snelheidsbeperking. Verkeer moet rekening houden met enig oponthoud. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden gereed zijn en de weg weer volledig beschikbaar is.