Definitieve uitslag verkiezingen

27 mrt 2023

Op 15 maart 2023 brachten in totaal 163.200 kiezers van de kiesgerechtigden in Flevoland, hun stem uit. De kiesdeler bedroeg 3980. Het opkomstpercentage lag daarmee op 52,03%. Het Centraal Stembureau in Lelystad hield op donderdag 23 maart 2023 om 10.00 uur een openbare zitting. Tijdens deze zitting werd de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen voor de hele provincie Flevoland vastgesteld. Ook werd de zetelverdeling bekendgemaakt, evenals de namen van de gekozen leden van de Provinciale Staten van Flevoland.

Zetelverdeling

 • BBB: 10
 • VVD: 4
 • PVV: 3
 • PvdA: 3
 • GroenLinks: 3
 • ChristenUnie: 2
 • D66: 2
 • CDA: 2
 • JA21: 2
 • Partij voor de Dieren: 2
 • Forum voor Democratie: 2
 • SP: 2
 • SGP: 2
 • SterkLokaalFlevoland:  1
 • 50PLUS: 1
 • Krachtig Flevoland: 0
 • Belang van Nederland: 0