Eerste openstelling Kansen voor West III

18 mei 2022

Op 1 juni 2022 stelt provincie Flevoland een eerste deel van het Europese programma Kansen voor West open. Dit subsidieprogramma biedt bedrijven en kennisinstellingen financieringsmogelijkheden om hun innovatie verder te ontwikkelen of naar de markt te brengen.

Innovatie naar de markt brengen

Kansen voor West is een Europees programma dat inzet op een ’slimmer Europa’. Om onderzoeks- en innovatiecapaciteit te versterken om innovatieve en vermarktbare producten, processen en diensten sneller naar de markt te brengen is een budget van € 2.000.000,- beschikbaar.

Versterken regionale economie

Samenwerkingsverbanden, maar ook individuele ondernemers, worden gevraagd voorstellen in te dienen met een minimale investeringsomvang van € 200.000,-. Hiervan kan dan maximaal 60% tot een maximum van € 500.000,- gesubsidieerd worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het opzetten van een proeftuin waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om hun innovatie verder te ontwikkelen. “Ik roep Flevolandse bedrijven en instellingen op om gebruik te maken van deze eerste openstelling en voort te bouwen op de mooie resultaten van eerdere edities van Kansen voor West. Zo versterken we samen onze regionale economie”, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Kansen voor West III

Kansen voor West is een Europees, economisch stimuleringsprogramma voor het bevorderen van de concurrentiekracht in West Nederland. Het is het programma voor en door de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Kansen voor West III loopt van 2022 tot en met 2029 en wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, aangevuld met rijkscofinanciering en financiering van publieke en private partijen.

Meer informatie en subsidie aanvragen

Voor Flevolandse bedrijven heeft provincie Flevoland een steunpunt ingericht waar zij terecht kunnen voor vragen en advies. Meer informatie over Kansen voor West, het steunpunt Flevoland en over het indienen van een aanvraag en de voorwaarden is te vinden op de website kansenvoorwest3.