Flevoland landelijke koploper in biologische landbouw

19 jan 2023

Bio Kennisweek 2023

Nederland wil in 2030 15% biologisch areaal hebben. Dat was de boodschap namens Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de opening van de Bio Kennisweek op woensdag 18 januari in Den Bosch. Het ministerie van LNV lanceerde het Actieplan Groei van biologische productie en consumptieGedeputeerde Appelman van Flevoland was erbij om zijn reactie op de ambitie te geven.

Flevoland bovengemiddeld percentage biologisch areaal

In Flevoland is het doel van 15% biologisch areaal namelijk al bereikt! Daarom heeft onze provincie een unieke positie in Nederland als het gaat om de biologische landbouw. Landelijk ligt het aandeel biologisch areaal pas op 4,4%. Er was veel belangstelling voor de manier waarop de biologische boeren in Flevoland zich hebben ontwikkeld. De gedeputeerde gaf aan dat de biologische sector belangrijk is voor Flevoland: het past bij de pioniersgeest van de boeren. Het biologische voedsel moet echter ook gekocht en gegeten worden. Daar ligt de sleutel voor behoud en groei van de sector. Nu de kosten van levensonderhoud sterk stijgen, wordt het voor veel biologische boeren moeilijker om de producten voor een goede prijs af te zetten. Appelman pleit daarom voor een gezamenlijke aanpak om consumptie en afzet te bevorderen. Dat kan door het versterken van korte ketens en het verkleinen van de afstand tussen consumenten en producenten.