06 dec 2018

Gesprekken op uitnodiging en informatiebijeenkomsten Oostvaardersplassen

De ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen houden veel mensen al geruime tijd bezig. Ook de media besteden veel aandacht aan de Oostvaardersplassen. De meningen over het nieuwe beleidskader en het beheer van dit natuurgebied lopen uiteen. Tot op heden is het contact vanuit provincie Flevoland en Staatsbosbeheer met de omgeving niet gestructureerd verlopen. Daar komt nu verandering in. Op korte termijn start de provincie met een spreekuur voor de Oostvaardersplassen. Mensen die contact willen met de provincie, kunnen zich hiervoor aanmelden. Daarnaast gaat de provincie samenwerkingsverbanden van belanghebbenden uitnodigen voor een gesprek en starten de provincie en Staatsbosbeheer gezamenlijk met de organisatie van informatiebijeenkomsten over diverse thema’s rond dit natuurgebied.

Spreekuur

Provincie Flevoland organiseert vanaf medio december 2018 wekelijks een spreekuur over de Oostvaardersplassen. Geïnteresseerden kunnen zich via oostvaardersplassen@flevoland.nl aanmelden voor een gesprek van 20 minuten in het provinciehuis met gedeputeerde Harold Hofstra en de projectleider. Tijdens deze gesprekken kan van gedachten worden gewisseld en kunnen mensen hun standpunten verduidelijken. Wekelijks is er ruimte voor 3 gesprekken met maximaal 3 gesprekspartners per gesprek.

Gesprekken op uitnodiging

Provincie Flevoland nodigt vanaf medio december 2018 wekelijks vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit voor een gesprek in het provinciehuis. Hiervoor kunnen mensen of organisaties zich dus niet zelf aanmelden. In een gesprek van een uur met maximaal 3 vertegenwoordigers van deze organisaties wil de provincie van gedachten wisselen over de Oostvaardersplassen. De gesprekken vinden plaats in het provinciehuis in Lelystad met de projectleider en een inhoudelijk deskundige ambtenaar.

Bijeenkomsten en spelregels

Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer organiseren vanaf begin 2019 regelmatig bijeenkomsten voor geïnteresseerden over de (ontwikkelingen in de) Oostvaardersplassen. Nadere informatie volgt op korte termijn. Om ervoor te zorgen dat de contacten effectief verlopen vraagt de provincie de deelnemers om vooraf in te stemmen met enkele spelregels.