01 mrt 2018

Provincie besluit tot bijvoeren in Oostvaardersplassen

Provincie Flevoland heeft besloten om de grote grazers in de Oostvaardersplassen tijdelijk te laten bijvoeren. Dit om de dieren in deze extreem koude periode te ondersteunen. De provincie neemt dit besluit ondanks dat deskundigen afraden om bij te voeren.

Maatschappelijke bezorgdheid

Belangrijke reden voor de provincie is de mate van maatschappelijke bezorgdheid die er in deze koude periode is over het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen en de zorg om de openbare orde. De maatschappelijke onrust leidt ertoe dat veel mensen het recht in eigen hand nemen door bij te gaan voeren. En er worden veelvuldig bedreigingen geuit aan de uitvoerende boswachters. Door het nu tijdelijk overgaan tot bijvoeren, wil de provincie de maatschappelijke onrust beperken.

Staatsbosbeheer voert bijvoeren uit

De provincie zal Staatsbosbeheer verzoeken het bijvoeren uit te voeren. Er is de afgelopen dagen een aantal keer bijgevoerd door particulieren, ondanks dat dit verboden is. Hierdoor vindt het bijvoeren plaats op plekken waar dit ongewenst is voor de dieren. En er wordt voer gebruikt dat niet gezond voor de dieren is. Door Staatsbosbeheer zelf te laten bijvoeren, kan het op een verantwoorde manier gebeuren met het juiste voer. Staatsbosbeheer willigt het verzoek van de provincie in, ondanks dat bijvoeren door deskundigen wordt afgeraden. Dit vanuit het belang van openbare orde. Staatsbosbeheer zal op zeer korte termijn tot uitvoering overgaan. Naast het bijvoeren zal Staatsbosbeheer ook een aantal aanvullende maatregelen nemen om het dierenwelzijn verder te ondersteunen. Zo zal het Kotterbos tijdelijk worden opengesteld voor alle grote grazers omwille van de beschutting voor de dieren. Ook zullen de rondes van de controlerend dierenarts worden geïntensiveerd.

Maatregelen gelden voor huidige vorstperiode

Met deze maatregelen wil de provincie de oproep doen aan iedereen om niet meer zelf met voer naar de Oostvaardersplassen te gaan. De enige die nu toestemming krijgt om bij te voeren is Staatsbosbeheer. Voor alle anderen blijft bijvoeren verboden. Alle maatregelen gelden voor de huidige vorstperiode. Ook doet de provincie een dringend beroep op iedereen om de uitvoerders die 7 dagen per week bij nacht en ontij in het veld hun werk doen respectvol te bejegenen.

Calamiteitennummer

Tot slot wijst de provincie er op dat er in de afgelopen jaren een groot aantal maatregelen is genomen in de Oostvaardersplassen om het dierenwelzijn te bevorderen. Mochten er echter situaties zijn waarin er sprake is van een calamiteit op het gebied van dierenwelzijn, dan heeft Staatsbosbeheer daar een calamiteitennummer voor beschikbaar: 0320 - 254 585 (kies voor optie 3).