12 jun 2017

Start samenwerking viering 100 jaar Zuiderzeewet

Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Een mijlpaal voor alle provincies, gemeenten en waterschappen die aan of in de voormalige Zuiderzee liggen. De Zuiderzeewet is het begin van de werken die het hart van Nederland bescherming bieden tegen de gevaren en grillen van de Zuiderzee. In het Peperhuis van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen kwamen, donderdag 8 juni 2017, diverse bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen bijeen voor de start van de viering 100 jaar Zuiderzeewet.

Jubileum

Met deze kick-off worden organisaties opgeroepen om deel te nemen aan dit jubileum. Met elkaar vieren we in 2018 een jaar lang de markering van de Zuiderzeewerken, zoals de Afsluitdijk, de inpolderingen en de realisatie van het IJsselmeer. In augustus 1913 werd Lely voor de 3e maal minister. De inpoldering van de Zuiderzee werd door zijn toedoen opgenomen in het regeringsprogramma, nadat zijn eerdere voorstellen door de voorgaande kabinetten meermaals waren afgewezen.

Ingenieur Lely

Op de foto: Cornelis Lely (Amsterdam, 1854 – Den Haag, 1929).

4 hoofdlijnen

Tijdens de bijeenkomst presenteerde initiatiefnemer, provincie Flevoland, de 4 hoofdlijnen van activiteiten in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet, de ambassadeursgroep en het beeldmerk. “De provincie is blij met de goede opkomst en enthousiaste reacties van de medeoverheden. Het is belangrijk dat wij met elkaar activiteiten organiseren met dit thema. Zonder Zuiderzeewet had Flevoland niet bestaan”, aldus gedeputeerde Michiel Rijsberman. “Maar ook de impact van de werken voor de bescherming tegen het water dat aan ons lage land grenst, moeten we niet onderschatten. De strijd tegen het water heeft onze Nederlandse identiteit en cultuur bepaald.”

Meer weten

Bekijk op Youtube de video over 100 jaar Zuiderzeewet.