Wat vindt u van ons participatiebeleid?

3 jan 2024

Foto-bij-participatiebeleid

Provincie Flevoland vraagt op veel onderwerpen inspraak van inwoners, bedrijven en organisaties. Met het Ontwerp-participatiebeleid legt de provincie een eenduidige aanpak en beleid vast, waarbij Flevolanders tijdig betrokken worden. U wordt uitgenodigd uw reactie te geven op het Ontwerp-participatiebeleid. Dat kan van 3 januari tot en met 14 februari 2024.

Uw inbreng is waardevol en welkom

De politiek dichter bij de mensen brengen en het vertrouwen van de Flevolander in het bestuur verbeteren: dat is één van de belangrijkste doelen uit het nieuwe coalitieakkoord. Niet voor niets is de ondertitel ‘Van, voor en door Flevolanders’. In het participatiebeleid staat wanneer, hoe en wie wij als provincie betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van de provincie. Bij het opstellen van het Ontwerp-participatiebeleid zijn inwoners, organisaties en bedrijven al betrokken geweest en nu kan iedereen reageren. Het Ontwerp-participatie is online te vinden op de website van de provincie. Ook is een exemplaar in te kijken bij de receptie van het Provinciehuis aan de Visarenddreef 1 te Lelystad tijdens werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

Wat gebeurt er met uw reactie?

U kunt van 3 januari tot en met 14 februari 2024 reageren door een mail of een brief te sturen aan de provincie. Iedereen die een reactie heeft ingediend krijgt bericht. De verwachting is dat in mei 2024 Provinciale Staten het definitieve participatiebeleid, met aandacht voor eventueel binnengekomen zienswijzen, vaststellen.