Zoektocht naar aardwarmte

23 jan 2023

Aardwarmte

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft twee opsporingsvergunningen verleend in Flevoland, in de regio Almere. De opsporingsvergunningen wijzen een zoekgebied aan waar onderzoek gedaan mag worden naar mogelijke aardwarmte. De provincie is blij dat er verder onderzoek gedaan wordt naar aardwarmte. Het is provinciaal beleid om aardwarmte te stimuleren, aardwarmte kan namelijk een rol spelen in de warmtetransitie en bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening.

Beschermingsgebieden

De zoekgebieden overlappen beschermingsgebieden voor grondwater en natuur, zoals u kunt zien op de onderstaande kaarten. Provinciaal beleid staat boren in deze gebieden niet toe. Dat is in het advies op de aanvraag van de opsporingsvergunning aangegeven en door het ministerie van EZK in de vergunningen meegenomen. Dat betekent dat als er van de opsporingsvergunning gebruik gemaakt gaat worden en een boorlocatie wordt ingericht, dat daarvoor alleen toestemming wordt verleend als deze buiten de beschermingsgebieden ligt.

Meer informatie en uitleg over het kaartje Almere kunt u lezen op de website van het ministerie van EZK.

Meer informatie en uitleg over het kaartje Almere - Diemen kunt u lezen op de website van het ministerie van EZK.