Agenda Vitaal Platteland

Een krachtig en vitaal landelijk gebied, met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten. Waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen leiden. Daar werkt de provincie Flevoland aan. De Agenda Vitaal Platteland is daarbij een belangrijk middel. In dit dossier leest u hoe de Agenda Vitaal Platteland tot stand is gekomen en wat de 17 agendapunten inhouden.