Agenda Vitaal Platteland

Een krachtig en vitaal landelijk gebied. Met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu en in de toekomst van kan genieten. Waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen leiden. Daar werkt provincie Flevoland aan.

17 agendapunten

De Agenda Vitaal Platteland is daarbij een belangrijk middel. In dit dossier leest u hoe de Agenda Vitaal Platteland tot stand is gekomen en wat de 17 agendapunten inhouden. Ieder met een uiteenlopende urgentie, tijdshorizon, complexiteit en onderlinge samenhang. Op sommige plaatsen in het landelijk gebied van Flevoland is er sprake van een stapeling van meerdere vraagstukken, op andere plekken is nog weinig aan de hand.

Download

Open de Agenda Vitaal Platteland

pdf - 11.38 MB
Open de pdf
Download

Open de Startnotitie

pdf - 158.41 kB
Open de pdf