Nadere regels

Ben je een inwoner of een bedrijf in Flevoland? Of een kerk of een samenwerkingsverband dat Oekraïne wil helpen? Je wilt gezamenlijk iets doen voor Oekraïense vluchtelingen, zoals een activiteit, een inzamelingsactie of andere hulp bieden? Denk aan een project als Summer School, taallessen, workshops, culturele of andere activiteiten. Dan heb je wellicht recht op een subsidie van provincie Flevoland. Deze subsidie heet “Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen” en kan helpen om een activiteit of maatschappelijke initiatief uit te voeren.

De subsidie is tot en met 31 december 2023 via onderstaande link aan te vragen. Het minimale bedrag dat wordt toegekend is € 500 en het maximale bedrag is:

  • € 25.000 als de aanvrager een privaatrechtelijk rechtspersoon, publiekrechtelijk rechtspersoon of een kerk is
  • € 50.000 als de aanvrager een privaatrechtelijk rechtspersoon is en de door deze rechtspersoon gevraagde subsidie betrekking heeft op professionele taallessen in de Nederlandse en/of Engelse taal
  • € 5.000 als de aanvrager een samenwerkingsverband van burgers is

Stapeling met subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan. De overige voorwaarden staan ook op deze website vermeld. Als de aanvrager een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 4 weken nodig om de aanvraag af te handelen.

Vraag direct subsidie aan.