Innovatiepaviljoen

In aanloop naar de Floriade focust de provincie zich op kennisontwikkeling en het stimuleren van innovaties op het gebied van de thematiek van de Floriade: 'Growing Green Cities'. Tijdens Floriade Almere 2022 zal het Innovatiepaviljoen het Flevolandse Paviljoen zijn, dat dan ook beschikbaar is voor bedrijfsleven en gemeenten van Flevoland. Voor de periode na 2022 is de ambitie dat met dit pand onderdeel wordt van de Flevo Campus waar kennis, onderwijs en daaraan gelieerde bedrijvigheid worden gecombineerd.

Over het paviljoen

Provincie Flevoland heeft de kavel gekocht voor de bouw van het Innovatiepaviljoen op het Floriadeterrein. Bekijk de YouTube video van de aankoop van de kavel. Tijdens de expo Floriade Almere in 2022 is het gebouw het Flevolandse paviljoen waar bezoekers innovaties kunnen zien en beleven. Vanaf de opening kan het Innovatiepaviljoen gebruikt worden door bedrijfsleven, studenten en kennisinstellingen om samen te werken aan innovaties op de thema’s voeding en gezondheid en welbevinden. Groene kennisorganisatie Aeres heeft een huurintentie getekend, zodat zij direct na oplevering gebruik kunnen maken van het Innovatiepaviljoen.

Verhaal van Flevoland

Het ontwerp, van Architectenbureau DoepelStrijkers, maakt op een bijzondere manier het verhaal van Flevoland zichtbaar. Waar eerst alleen maar water was, is nu een uniek gebied ontstaan dat ook nog eens gemiddeld 5 meter onder zeeniveau (NAP) ligt. Het Innovatiepaviljoen verbeeldt dit op een eigenzinnige manier. Een 5 meter dikke laag Flevolandse bodem wordt opgetild tot de NAP-lijn. 

Duurzaam en vernieuwend

Het Innovatiepaviljoen wordt gebouwd volgens het principe ‘Nature Based’. Dat is te zien aan de vorm (klimaatarchitectuur) en in het materiaalgebruik. Het gebouw maakt optimaal gebruik van het microklimaat met natuurlijke zonwering, passieve verwarming en koeling en natuurlijke ventilatie. De massa aarde als dak wordt optimaal benut om het hele jaar een behaaglijk binnenklimaat te creëren. De klimaatkas op het dak is een heerlijke wintertuin en regelt in de zomer de natuurlijke ventilatie. Door de gebruikte materialen wordt de CO2 voetafdruk zo klein mogelijk gehouden. Het sluiten van water-, energie-, materiaal-, afval-, en voedselkringlopen worden zoveel mogelijke als technische oplossingen geïntegreerd en zijn voor de bezoekers ook te zien en te beleven in het Innovatiepaviljoen.

Flevo Campus

Provincie Flevoland, gemeente Almere, de groene kennisinstelling Aeres en AMS Institute werken samen met bedrijven in de Flevo Campus. Het Innovatiepaviljoen en de Flevo Campus worden plekken waar samengewerkt wordt aan innovaties tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid, op het gebied van voeding en gezondheid. Na afloop van de Floriade kan het Innovatiepaviljoen onderdeel uitmaken van een gebied waar kennis, onderwijs en daaraan gelieerde bedrijvigheid elkaar versterken.

sfeerimpressie van het innovatiepaviljoen