Ondernemersprogramma Versterking Korte Voedselketen Flevoland

Flevoland is de landbouwprovincie van Nederland en daarmee ook direct de proefkeuken voor succes. Door te experimenteren, te verbinden en daadwerkelijk te doen versterkt provincie Flevoland de korte voedselketen in Flevoland. Dit doen we door samen met Ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland en Haute Equipe een ondernemersprogramma aan te bieden. Dit programma biedt Flevolandse voedselondernemers de kans om een succesvol (alternatief) businessmodel op te zetten binnen de korte voedselketen. Zo kunnen de ondernemers zich, onder begeleiding van experts, de benodigde vaardigheden eigen maken. Het programma bestaat uit 1-op-1 begeleiding en 4 workshops.

Korte Keten Flevoland 

Door de korte voedselketen te versterken wil de provincie de weg tussen de boer en de consument verkleinen. Dit om een betere prijs voor de ondernemer te realiseren en de onafhankelijkheid van import te versterken. Kortom, toewerken naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Om dit te realiseren werkt de provincie nauw samen met partners uit andere Europese regio’s (middels het Interreg Europe FoodChains4EU project). Hierin wordt actief kennis en ervaringen gedeeld. Zo is de provincie in Manchester een succesvol ondernemerssupport programma tegen gekomen “Recipe for succes”. Dit programma hebben we nu aangepast op de Flevolandse omgeving.