Zonne-initiatieven

In het gebied op en rond Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark is veel ambitie en potentie om zonne-energie op te wekken. Om deze duurzame energie ook zo veel mogelijk in het gebied te gaan gebruiken en problemen met teruglevering aan het energienet te voorkomen, wordt nu een aanpak ontwikkeld op gebiedsniveau. 

Initiatiefnemers

De volgende partijen hebben een intentieovereenkomst gesloten: gemeente Lelystad, Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark, De Lelystadse Boer, Liander en provincie Flevoland. Ook Rijkswaterstaat en het Energie Expertise Centrum Flevoland (EEF) werken aan dit project mee.

Energiepositief

Doel is een energiepositief gebied te ontwikkelen, waarbij de opgewekte energie zoveel mogelijk binnen het gebied wordt gebruikt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de groei van elektrische mobiliteit. Het ontwerpen en aanleggen van een kosten- en materiaalefficiënt energienetwerk maakt hiervan deel uit.

Planning

In april 2020 is het onderzoek en ontwerp gereed. Het onderzoek wordt deels gefinancierd uit het Interreg Europe-project Electric Vehicles for City Energy (kortweg: EV Energy). In het project werkt de provincie Flevoland met partners uit vijf Europese regio's samen.