Toekomstige weg

De provincie en de gemeente onderzochten de afgelopen jaren drie mogelijke keuzes voor de Rondweg Lelystad-Zuid. Met de meest optimale van deze drie gaan zij nu verder: dat is de voorkeursoplossing. In september 2021 hebben Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Lelystad hiermee ingestemd. De toekomstige weg loopt langs de bosrand. De weg begint vanaf de aansluiting 9 op de A6 en buigt voor de Buizerdweg af richting de Verlengde Westerdreef.

Enkele punten uit de verkenning

  • De rondweg krijgt 2 x 2 rijstroken
  • Op de kruispunten komen turborotondes, als ook uit onderzoek komt dat dit het veiligst is
  • De weg wordt ingericht als een Parkway: met bredere middenbermen op een aantal plekken
  • Het gebied tussen de Verlengde Westerdreef en Buizerdweg blijft open zodat zicht is naar het Nationaal Park Nieuw Land
Download

Open de verkenningsrapportage

pdf - 6,55 MB
Open de pdf