Talent kleurt Flevoland

In Flevoland is veel interessant werk voor hogeropgeleiden en dat wordt de komende decennia alleen maar meer. Want de regionale economie groeit gestaag. Veel hbo- en wo-studenten die buiten Flevoland gaan studeren, keren na hun afstuderen niet meer terug naar Flevoland. Dat is zonde! De provincie wil het jonge talent graag behouden voor de Flevolandse arbeidsmarkt. Daarom is de provincie een samenwerking aangegaan met de 5 Flevolandse technasia en hogescholen Aeres en Windesheim onder de noemer: ‘Talent kleurt Flevoland’. Met dit project worden middelbare scholieren met een b├Ęta-interesse en hbo-studenten direct betrokken bij het werk van de provincie. Sterker nog: ze gaan zelf aan de slag!

Maatschappelijke vraagstukken

Flevoland is nog volop in ontwikkeling. Het gebied kent verschillende opgaven op het gebied van ruimtelijke inrichting, infrastructuur en (technisch) ontwerpen. In schooljaar 2018 - 2019 werken technasiumleerlingen op havo- en vwo-niveau en hbo studenten aan verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken van de provincie. Bij de uitwerking daarvan maken de leerlingen, vaak op locatie, kennis met de specifieke bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de vraagstukken.

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Talent kleurt Flevoland past in de ambitie van de provincie om te komen tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, zoals verwoord in het economisch programma.

Omslag opdrachtenboekje