Talent kleurt Flevoland

In Flevoland is veel interessant werk voor hoger opgeleiden en dat wordt de komende decennia alleen maar meer, want de regionale economie groeit gestaag. Veel HBO- en WO-studenten die buiten Flevoland gaan studeren, keren na hun afstuderen niet meer terug naar Flevoland. Dat is zonde! De provincie wil het jonge talent graag behouden voor de Flevolandse arbeidsmarkt. Daarom is de provincie een samenwerking aangegaan met de vijf Flevolandse technasia onder de noemer: ‘Talent kleurt Flevoland’. Met dit project worden middelbare scholieren met een bèta-interesse direct betrokken bij het werk van de provincie. Sterker nog: ze gaan zelf aan de slag!

Maatschappelijke vraagstukken

Flevoland is nog volop in ontwikkeling. Het gebied kent verschillende opgaven op het gebied van ruimtelijke inrichting, infrastructuur en (technisch) ontwerpen. In schooljaar 2017-2018 werken zo’n 500 technasiumleerlingen op havo- en vwo-niveau aan verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken van de provincie. Bij de uitwerking daarvan maken de leerlingen, vaak op locatie, kennis met de specifieke bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de vraagstukken.

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Talent kleurt Flevoland past in de ambitie van de provincie om te komen tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, zoals verwoord in het economisch programma.

Tentoonstelling

Van 12-18  juli 2018 is er in het provinciehuis een tentoonstelling. De beste ideeën en ontwerpen van de leerlingen zijn hier te zien en de leerlingen lichten toe hoe welke oplossingen ze hebben bedacht voor de provinciale vraagstukken. U bent van harte welkom!

Logo Talent kleurt Flevoland