Talent kleurt Flevoland

In Flevoland is veel interessant werk voor hogeropgeleiden en dat wordt de komende decennia alleen maar meer. Want de regionale economie groeit gestaag. Veel hbo- en wo-studenten die buiten Flevoland gaan studeren, keren na hun afstuderen niet meer terug naar Flevoland. Dat is zonde! De provincie wil het jonge talent graag behouden voor de Flevolandse arbeidsmarkt. Daarom is de provincie een samenwerking aangegaan met de vijf Flevolandse technasia en hogescholen Aeres en Windesheim onder de noemer: ‘Talent kleurt Flevoland’.

Zelf aan de slag met maatschappelijke vraagstukken

Met dit project worden middelbare scholieren met een bèta-interesse en hbo-studenten direct betrokken bij het werk van de provincie. Sterker nog: ze gaan zelf aan de slag!  Flevoland is nog volop in ontwikkeling. Het gebied kent verschillende opgaven op het gebied van ruimtelijke inrichting, infrastructuur en (technisch) ontwerpen. In schooljaar 2018 - 2019 werken technasiumleerlingen op havo- en vwo-niveau en hbo studenten aan verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken van de provincie. Bij de uitwerking daarvan maken de leerlingen, vaak op locatie, kennis met de specifieke bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de vraagstukken.

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Talent kleurt Flevoland past in de ambitie van de provincie om te komen tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, zoals verwoord in het economisch programma.

Deep Dive Weekend - Lelystad Airport

In het meest herfstachtige weekend van september 2019 regende het op camping Waterhout ideeën van studenten, experts en docenten. Studenten van Windesheim Flevoland, Scholengemeenschap Lelystad en RSG Slingerbos Levant denken komende maanden mee over de verduurzaming van Lelystad Airport.

Download

Open het opdrachtenboekje voor studenten (drempelvrij)

pdf - 6.92 MB
Open de pdf
Download

Open het opdrachtenboekje voor studenten (interactief)

pdf - 6.92 MB
Open de pdf