Jannemarie de Jonge

Jannemarie heeft als landschapsarchitect brede ervaring in ruimtelijk ontwerp, beleid en onderzoek. Zij promoveerde onder de titel 'Landscape Architecture between Politics and Science' op het regionaal ontwerp en de 'ontwerpdialoog' als vorm van interactief ontwerpend onderzoek. Jannemarie was ook projectleider ‘Regio van de toekomst’, daarin hebben ontwerpteams in vier regio’s (waaronder Flevoland) laten zien wat mogelijke toekomstbeelden zijn als je opgaven voor bv. energie, wonen, mobiliteit en voedselproductie slim combineert. Onlangs is Jannemarie benoemd tot lid van het College van Rijksadviseurs. Dit adviescollege adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van de leefomgeving.

Dromen om te kunnen maken

Foto van Jannemarie de Jonge

“Vernieuwende initiatieven passen bij Flevoland. Het is mooi dat deze prijs de pioniersgeesten uitdaagt. Je moet eerst iets dromen om het te kunnen maken. Ik kijk uit naar dromen waarin we onze slimheid gebruiken om bodem, plant, dier en mens vol tot hun recht te laten komen. Op een manier die past bij juist díe perfecte plek in Flevoland.”