Hoe het werkt

In WaterLab Circulair Water worden leveranciers uitgedaagd om samen met eindgebruikers in 7 praktijksituaties innovaties te testen. De deelnemende eindgebruikers zijn werkzaam in de domeinen “voedselverwerkende industrie”, “wonen, werken en leren”, “bedrijfsterreinen”, en “recreatie”. Elke casus is vanwege de omvang en specifieke uitdagingen uniek en vergt de toepassing van een of meer nieuwe technologieën.  

Marktconsultatie

De partners stellen samen met de eindgebruiker een specifiek programma van eisen op waarin doelen, gewenste eindsituatie en normen worden vastgelegd. Er is een vastgesteld budget beschikbaar. Via een marktconsultatie worden bedrijven uit de watersector gevraagd mee te denken over mogelijke innovaties en additionele voordelen. 

Challenge

De eindgebruiker schrijft een challenge uit waarbij marktpartijen worden uitgenodigd om in te schrijven. Een onafhankelijke jury bestaande uit experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en waterschap beoordelen de inschrijvingen. Na selectie worden contracten opgesteld en afgesloten tussen de eindgebruiker en de leverancier. Hierin worden bepalingen vastgelegd omtrent planning, milestones, kosten en eindresultaat. De eindgebruiker wordt uiteindelijk ook eigenaar van de ‘oplossing’ en financieren als partner mee in de innovatie. De leverancier is en blijft eigenaar van de ontwikkelde kennis.

Monitoring en kennisdelen

Na inbouw en ingebruikstelling van de installatie voert een onafhankelijke onderzoeksinstelling de metingen en de monitoring uit. De resultaten worden gedeeld om de kennisuitwisseling en bewustwording in de gehele waterketen te stimuleren; van leverancier tot consument. De praktijktesten en de kennisdeling dragen bij aan de transitie naar een circulaire economie.