Projecten

In WaterLab Circulair Water doen 7 projecten mee in de domeinen “voedselverwerkende industrie”, “wonen, werken en leren”, “bedrijfsterreinen”, en “recreatie”. Elk project is vanwege de omvang en specifieke uitdagingen uniek en vergt de toepassing van een of meer nieuwe technologieën. We gaan starten met de volgende projecten.

Circulair water op watersportlocatie Lelystad

Aan de rand van het Markermeer bevindt zich ‘Camp & Surf Markermeer’, een combinatie van een camperplaats, horecagelegenheid en surfcentrum. Deze onderneming ligt aan het nieuwe Bataviastrand, onder watersporters beter bekend als ‘Hoekipa Dijk’. De uitdaging is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig circulair watersysteem waarbij ook het waterbewustzijn van de gasten vergroot wordt. De locatie is geheel off-grid; er is geen drinkwater, riool en energievoorziening. De eindgebruiker zoekt een installatie om zoveel mogelijk water te kunnen hergebruiken om zo de aanvoer van hoogwaardig drinkbaar water te beperken, en het afvalwater op biologische wijze te zuiveren. 

Circulair sprinklerwater

Samen met verschillende partners werkt Lelystad Airport Businesspark (LAB) aan het verduurzamen van de totale waterketen. Met als doel:

  • drinkwaterverbruik terug te dringen door waterbesparing;
  • efficiënt en gescheiden transport van afvalwater (zwart en grijs)
  • terugwinnen van energie en grondstoffen (waaronder water)

Dat levert jaarlijks besparingen op. LAB zoekt in dit kader naar innovaties om teruggewonnen water te gebruiken als water voor sprinklerinstallaties. De uitdaging is om een gesloten systeem te krijgen waarbij een collectieve bluswatervoorraad ook gebruikt wordt voor doorspoeling van reservoirs en leidingen. Dit doorgespoelde water zou weer opgewerkt kunnen worden naar nieuw bluswater of voor andere doeleinden opgewerkt kunnen worden zoals spoelwater voor toiletten. Het project loopt van maart 2021 tot juni 2022.