Natuurcompensatie

Vanaf 2009 houdt provincie Flevoland bij op welke plaatsen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) verandert. Dit speelt bijvoorbeeld bij natuurcompensatie, waarbij natuurwaarden in de NNN door een ruimtelijke ingreep verloren gaan. Deze waarden moeten in de nabijheid of elders worden teruggebracht. 

Natuurcompensatie in ruimtelijke plannen

Naast het aanpassen van de begrenzing zorgt de provincie er ook voor dat de natuurcompensatie wordt opgenomen in ruimtelijke plannen, maakt zij afspraken over de uitvoering en controleert zij of de afspraken daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Alle aantastingen en compensaties staan in de viewer Natuurcompensatie gezamenlijk op de kaart.

Lezen en begrijpen van de kaart

Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 265 of geo@flevoland.nl.