Natuurnetwerk

De meeste Flevolandse natuurgebieden zijn onderdeel van een nationaal netwerk: de ecologische hoofdstructuur (EHS) of het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen dit netwerk staan de natuurwaarden voorop en zet de provincie zich samen met gebiedspartners in voor kwaliteitsverbetering. Inzet is een gevarieerde natuur die aansluit bij de Flevolandse bodem- en milieuomstandigheden. Bekijk de actuele kaart van de ecologische hoofdstructuur in Flevoland. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 265 of geo@flevoland.nl.