COVID-19 maatregelen amateurkunstverenigingen, subsidie

De coronacrisis heeft de culturele sector hard getroffen, ook amateurkunstverenigingen.

Met deze tijdelijke regeling willen we Flevolandse amateurkunstverenigingen financieel ondersteunen in de kosten die zij hebben gemaakt of nog moeten maken om te kunnen voldoen aan de coronamaatregel van 1,5 meter afstand.

Provincie Flevoland heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gemaakt uit het Corona Noodfonds.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze leest u in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).
 • De Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen voor Flevolandse amateurkunstverenigingen.

 Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

 • De vereniging zich richt op een vorm van amateurkunst.
 • De vereniging voert haar activiteiten uit binnen Flevoland.
 • U dient uw subsidieaanvraag in vanaf de openstelling tot en met 31 december 2020.
 • U kunt slechts 1 keer subsidie aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 500 tot maximaal € 2.500 per amateurkunstvereniging.
 • De subsidie wordt gebruikt voor de noodzakelijke aanpassingen zodat u kunt voldoen aan de door het rijk opgedragen 1,5 meter afstand regel.
 • Alleen redelijkerwijs noodzakelijk gemaakte of te maken kosten als gevolg van bovenstaande aanpassingen vanaf 6 mei 2020 tot en met 31 december 2020 zijn subsidiabel.
 • De aanpassingen moeten zijn afgerond voor het einde van de looptijd van de nadere regels.

Welke documenten heeft u nodig?

 • Een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of facturen met betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;
 • Een kopie van de statuten van uw vereniging;
 • Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van uw vereniging;
 • Een machtigingsformulier indien u gebruik maakt van een intermediair.

Contact

Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het team Cultuur via beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl. Heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we ongeveer 6 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven uiteraard naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw online aanvraag meestuurt, duurt het langer.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de Nadere regels ‘subsidiëring COVID-19 maatregelen voor Flevolandse amateurkunstverenigingen’. 
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het tot en met 31 december 2020.
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Upload de bijlagen vanaf uw laptop/pc of verstuur ze per post naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 23-07-2020