COVID-19 maatregelen amateurkunstverenigingen 2021, subsidie

Nu de coronacrisis voortduurt, wil de provincie ook in 2021 amateurkunstverenigingen blijven ondersteunen.

Met deze tijdelijke regeling kunnen Flevolandse amateurkunstverenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor de kosten die zij hebben gemaakt of nog moeten maken om te kunnen voldoen aan de coronamaatregel van 1,5 meter afstand. Dit kan ook het huren van een alternatieve of grotere (oefen)ruimte zijn.

Voor deze regeling is € 30.000 beschikbaar.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze leest u in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).
 • De Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen voor Flevolandse amateurkunstverenigingen 2021.

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

 • De vereniging zich richt op een vorm van amateurkunst.
 • De vereniging voert haar activiteiten uit binnen Flevoland.
 • U kunt uw subsidieaanvraag indienen vanaf de openstelling tot en met 1 oktober 2021.
 • U kunt slechts 1 keer subsidie aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 500 tot maximaal € 2.500 per amateurkunstvereniging.
 • De subsidie wordt gebruikt voor de noodzakelijke aanpassingen zodat u kunt voldoen aan de door het rijk opgedragen 1,5 meter afstand regel.
 • Alleen redelijkerwijs noodzakelijk gemaakte of te maken kosten als gevolg van bovenstaande aanpassingen op of na 1 januari 2021 en uiterlijk 31 december 2021 zijn subsidiabel.
 • De aanpassingen moeten 31 decembert 2021 zijn afgerond.

Welke documenten heeft u nodig?

 • Een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of facturen met betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;
 • Een kopie van de statuten van uw vereniging;
 • Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van uw vereniging;
 • Een machtigingsformulier indien u gebruik maakt van een intermediair.

Contact

Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het team Cultuur via cultuur@flevoland.nl. Heeft u hulp nodig bij invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we ongeveer 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven uiteraard naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw online aanvraag meestuurt, duurt het langer.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de Nadere regels ‘subsidiëring COVID-19 maatregelen voor Flevolandse amateurkunstverenigingen 2021.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het tot en met 31 december 2021.
  Upload de bijlagen vanaf uw laptop/pc of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  Afdeling Strategie en Beleid
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-09-2021