Evenementen en wedstrijden, ontheffing

Voor evenementen of wedstrijden op of over de provinciale weg of vaarweg vraagt u een ontheffing aan.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

U komt in aanmerking voor een ontheffing door de provincie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een weg of vaarweg.
  • De weg of vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van het wegverkeer of vaarwegverkeer wordt niet in gevaar gebracht.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 8 weken) op.

Hoe werkt het?

Gebruik voor het aanvragen van dit product het aanvraagformulier. Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320 - 265 566 en vragen naar een medewerker van Infra JAB van de afdeling Infrastructuur.

In uw aanvraag staan de volgende gegevens:

  • naam en adres van de aanvrager
  • een omschrijving van het evenement
  • datum en duur van het evenement
  • het verwachte aantal bezoekers
  • een veiligheidsplan/maatregelenplan

Als we uw aanvraag hebben ontvangen:

  • krijgt u van ons een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is;
  • beoordelen we uw aanvraag en toetsen deze aan de wettelijke eisen.

Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van deze leges staan in de Legesverordening Flevoland.

Laatst aangepast: 01-02-2023