Wet openbaarheid bestuur of Informatieverzoek

Alle informatie over bestuurlijke zaken zijn in principe openbaar. Bestuurlijke zaken zijn bijvoorbeeld een besluit of een beleidsplan. Iedereen mag een informatieverzoek bij ons indienen. Uiteraard moet het wel over een onderwerp gaan waar de provincie zich mee bezig houdt.

Wilt u een document inzien, bijvoorbeeld over een besluit? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de provincie.

Soms zijn er goede redenen om informatie niet openbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om privacy gevoelige informatie, zoals persoonsnamen. Als gevraagde informatie niet openbaar is, hoort u dit van ons. We zetten elk wob-verzoek op de website. Als er betrokkenen zijn, maken wij het verzoek ook bekend aan deze persoon of organsiatie.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Bestuur- en Directieondersteuning, telefoonnummer 0320- 265 265. Wij helpen u graag verder.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen, deze vindt u op deze pagina. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. U kunt inloggen met DigiD als burger of met eHerkenning als bedrijf. U kunt het formulier ook tussentijds opslaan en terugvinden op uw persoonlijk internet pagina van provincie Flevoland.

Wilt u informatie opvragen? Vermeldt dan duidelijk om welke informatie het gaat of welk document u wilt ontvangen. Als niet duidelijk is welk document u wilt ontvangen, nemen wij contact op om aanvullende informatie te vragen.

U hoeft bij de aanvraag geen reden op te geven, waarom u de informatie wil inzien.

Meer informatie

Laatst aangepast: 10-05-2021