Tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen Flevoland, bijdrage

Provincie Flevoland heeft tot doel met deze verordening om een financiele tegemoetkoming in de energiekosten van afgelopen winter aan Flevolandse mkb-ondernemingen te verstrekken.

Welke regels gelden voor u?

Om een tegemoetkoming aan te vragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u uitgebreid lezen in: 
• de Verordening tegemoetkoming energiekosten mkb-ondernemingen. 
 
Hieronder staan enkele voorwaarden:
• De aanvrager is een mkb-onderneming;
• De aanvrager verricht activiteiten in Flevoland;
• De aanvrager heeft een bedrijfspand in eigendom of huurt dit in Flevoland;
• De mkb-onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 1 november 2022;
• De mkb-onderneming is geen surseance van betaling verleend, in staat van faillissement verklaard of waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge onrechtmatige steunverlening;
• De energiekosten zijn gemaakt op het bedrijfsadres (niet zijnde een privé of woonadres), tenzij deze ter plaatse zijn gemaakt via een zakelijke energie aansluiting.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de regeling? Stuur dan een e-mail naar subsidieaanvragen@flevoland.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Heeft u vragen over het aanvraagformulier of heeft u problemen met het uploaden van bijlagen? Neem dan contact op met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 – 265 213.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden heeft de provincie maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, dan wel zoveel korter als kan. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een tegemoetkoming aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt:
1. Lees de verordening Tegemoetkoming energiekosten mkb-onderneming goed door.
2. Bereken het aan te vragen bedrag met het Excelformat "Berekening tegemoetkoming energiekosten Flevolandse mkb-ondernemingen".
3. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
4. Vul het aanvraagformulier in en verstuur de complete aanvraag voor 1 april 2024.
5. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag goed is ontvangen.
Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023