Inrit op provinciale weg

Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u vanaf uw grond een uitrit laten aanleggen naar een provinciale weg. Hiervoor moet u een ontheffing aanvragen. Dit geldt ook voor een uitweg voor een benzinepomp of wanneer u een evenement organiseert waarvoor u een uitweg nodig heeft. De provincie adviseert de Omgevingsdienst op grond van de verkeersveiligheid. 

Welke regels gelden voor u?

De regels voor een uitweg zijn:

  • De afstand tot kruisingen, wegaansluitingen, oversteekplaatsen, in- en uitwegen en bochten is meer dan 200 meter.
  • Er is één uitrit per kavel toegestaan.
  • Er mag geen gevaar voor het verkeer ontstaan.
  • De uitweg mag geen schade aan de weg veroorzaken.
  • Het verkeer kan het terrein zonder moeite vooruitrijdend op- en afrijden.
  • De uitweg is verhard.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken een schriftelijke reactie op uw aanvraag. Deze termijn kan met maximaal 6 weken worden verlengd.

 

Hoe werkt het?

Doe de aanvraag voor een uitweg voor u begint met de werkzaamheden. U doet de aanvraag via het Omgevingsloket Online (OLO). 

Laatst aangepast: 02-02-2023