Voor ondernemers

Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel in de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Eén van de initiatieven is het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland. Met het scholingsfonds willen we ervoor zorgen dat er voldoende arbeidspotentieel beschikbaar is en zittend personeel blijvend inzetbaar is voor de werkgevers in de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland.

De regeling

In het kort komt de regeling op het volgende neer:

  • Gerichte scholing stimuleren en toegankelijk maken door een financiële tegemoetkoming te bieden in de vorm van een tegoedbon van maximaal € 5000 per persoon
  • Gericht op de doelgroep niet hoger geschoold dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland
  • Medewerkers van bedrijven kunnen gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen afgestemd op behoefte bedrijfsleven in de maritieme sector
  • Potentiele werknemers kunnen kennis en vaardigheden leren om te kunnen gaan werken in de sector.
  • Voor de beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer-IJmeer is er een tegoedbon beschikbaar om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
  • Deze tegoedbon moet besteed worden aan scholing gericht op (maritieme) technische vakkennis en vaardigheden.
  • De tegoedbonnen moet verzilverd worden bij een erkend opleider of cursusaanbieder.
  • In de regeling is € 850.000 beschikbaar voor tegoedbonnen voor de maritieme technische arbeidsmarkt en € 50.000 beschikbaar voor de IJsselmeervisserij.
  • De regeling loopt tot 31-12-2023 of zoveel eerder dat het subsidieplafond is bereikt.

Een (toekomstig) werknemer kan deze tegoedbon aanvragen via de speciale pagina in ons digitale loket.