Besluit met maatwerkvoorschriften voor de bestrijding van bruine ratten

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op 14 juni 2024 grond van paragraaf 11.2.8 Besluit activiteiten Leefomgeving een besluit (kenmerk 3277024) voor een maatwerkvoorschrift op voor de bestrijding van bruine ratten met een luchtdrukgeweer hebben vastgesteld.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 18 juni 2024 tot en met 30 juli 2024 digitaal ter inzage. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Besluit

pdf - 105,56 kB
Open de pdf