Goedkeuringbesluit Faunabeheerplan Jacht- en vrijgestelde soorten 2024-2028

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij op 19 december 2023, het volgende besluit hebben genomen op grond van artikel 3.12 lid 7 Wnb in samenhang met artikelen 8.16 en 8.17 van de Omgevingsverordening Flevoland om goedkeuring te verlenen aan het ‘Faunabeheerplan Jacht- en vrijgestelde soorten 2024-2028’.